Contacten

  1. Home
  2. Kennisbank
  3. Contacten

Algemene of rolgebaseerde adressen

In de meeste nieuwsbriefsystemen is het niet toegestaan om algemene adressen te importeren. Deze adressen worden ook wel rolgebaseerde adressen...